TCs Issued 2021-2022

Sr.No Name Class TC Number Download
1 Varsha Rajesh IX 1317/22

TCs Issued 2019-2020

Sr.No Name Class TC Number
1ROHAN K V 1280/19
2 GOPIKA G MOHAN II 1281/19
3 ANANDHU ES II 1282/19
4 SREEHARI K II 1283/19
5 KSHIRJA P AJAY UKG 1284/19
6 AMAL KRISHNA P VII 1285/19
7 AKHILESH P VII 1286/19
8 ADINATH K IV 1287/19
9 ANANYA DAS K IV 1288/19
10 ANASWARA P VII 1289/19
11 AMAL K IX 1290/19
12 KARTHIKA M VII 1291/19
13 SACHIN A IV 1292/19
14 PRANAV K IV 1293/19
15 AKSHAJ K VII 1294/19
16 ADITHYAN KP IV 1294/19
17 PRARTHANA M VII 1295/19
18 SANA FARHEEN VII 1296/19
19 KEERTHANA P V 1297/19
20 GOUTHAM G VII 1302/19
21 FIDHA FATHIMA K T IV 1303/19
22 ABHISHEK BABU E VII 1306/19
23 FATHIMA JISNY V 1308/19
24 SUDEEP T VIII 1309/19
25 SUDEV T I 1310/19
26 VYSHAKH K R VII 1312/19
27 ANUGRAH KRISHNA C VIII 1314/19
28 ABINAV KRISHNA C V 1315/19
29 MIDHUN N IV 1316/19
30 GEETHU KRISHNA KP V 1351/19
31 ABHINAV K RAJEEV V 1353/19
32 ROHAN K V 1280/19
33 GOPIKA G MOHAN II 1281/19